Downloads Header Heraklith website.jpg

HERAKLITH ®
DOWNLOADS

Downloads

  Basis Afbouwpaneel A2 Afbouwpaneel Heratekta Herafoam Tektalan A2
ISO 9001 * * * * * *
ISO 14001     *     *
ISO 45001*     *     *
ISO 50001     *     *
OHSAS 18001 *     * *  
Acermi *     * *  
Keymark   * *     *
A+ *     * *  
Zone Verte Excel *     * *  
Blue Angel *     * *  
BREEAM Compliance     *     *
PEFC * * * * * *
EPD * * *     *
CRG       * * *

Algemeen

Titel Grootte
SDS_KNAUF_HERAFOAM_2020-09-21.pdf 160,47 KB
SDS_KNAUF_HERATEKTA_2020-09-21.pdf 164,90 KB
Service Charter Heraklith 2021.pdf 193,10 KB
DOP - 4010_HERATEKTA [EN].pdf 228,24 KB
DOP - 4010_HERAFOAM [EN].pdf 228,89 KB
DOP - 4010_HERAFOAM [FR].pdf 240,11 KB
DOP - 4010_HERATEKTA [FR].pdf 240,11 KB
CE - Afbouwpaneel_Panneau de Finition_ Decorative Panel_1163-CPR-0116.pdf 274,72 KB
Keymark certificaat Tektalan A2 SmartTec.pdf 387,42 KB
Keymark certificaat A2 Afbouwpaneel.pdf 457,76 KB
ISO OHSAS 18001 certificats.pdf 526,72 KB
CE - Heratekta - 1136-CPR-0468.pdf 676,81 KB
ISO 14001 Certificate.pdf 1.600,49 KB
ISO 50001 Certificate.pdf 1.835,97 KB
ISO 9001 Certificates.pdf 2.021,10 KB
ISO 45001 Certificate.pdf 2.038,29 KB

Bestekteksten

Titel Grootte
STABU Bestekteksten Heraklith Metaalschroef.pdf 96,06 KB
STABU Bestektekst Heraklith Houtschroef.pdf 102,97 KB
STABU bestektekst Heraklith DDS Plus Betonschroef.pdf 106,75 KB
STABU Bestekstekst Heraklith Massieve Slagplug.pdf 117,10 KB
STABU Besteksten Heraklith Basispaneel.pdf 124,84 KB
STABU Bestekteksten Heraklith Afbouwpaneel 1.pdf 133,92 KB
STABU Besteksteksen Heraklith Tektalan A2.pdf 138,12 KB
STABU Bestekteksten Heraklith A2 Afbouwpaneel .pdf 155,21 KB
STABU Bestekteksten Heraklith Herafoam.pdf 224,89 KB
STABU Bestekteksten Heraklith Heratekta.pdf 242,52 KB

BIM modellen

Titel Grootte
Herafoam-BIM.zip 7.656,38 KB
Heratekta-BIM.zip 7.673,13 KB
Tektalan A2-BIM.zip 7.728,39 KB
Basis-BIM.zip 8.671,24 KB
A2 Afbouwpaneel-BIM.zip 8.754,03 KB

Catalogus

Titel Grootte
Heraklith Productcatalogus 2021.pdf 9.059,83 KB

Certificaten brandklasse

 

Titel Grootte
EN13501-1 Afbouwpaneel_Basispaneel_DecorativePanel_Basic Panel_PanneaudeFinition-deBase 135,04 KB
EN 13501-1_Heratekta.pdf 1.804,98 KB
EN 13501-1_Herafoam.pdf 1.818,54 KB
EN 13501-1_A2 Afbouwpaneel Panneau Decorative.pdf 5.068,92 KB
EN 13501-1_Tektalan A2.pdf 9.496,00 KB

Certificaten brandwerendheid

Titel Grootte
EN 13501-2_Fire Resistance TektalanA2.pdf 1.028,41 KB
EN13501-2 A2 Afbouwpaneel_Panneau Decoratieve A2.pdf 5.437,97 KB

Certificaten duurzaamheid & milieu

Titel Grootte
PEFC Certificat Heraklith.pdf 59,89 KB
PEFC certificaat Heraklith NL.pdf 66,97 KB
PEFC_FSC_Brochure_Verschillen_met_beleidsverklaring.pdf 250,10 KB
Blue-Angel_certificat.pdf 333,26 KB
Zone verte excell_ Afbouwpaneel - Panneau de Finition -Decorative Panel.pdf 350,23 KB
Zone verte excell - Herafoam - 2018-05-23.pdf 352,85 KB
Zone verte excell - Heratekta - 2018-04-24.pdf 375,64 KB
A+ - Knauf Fibre - 2018-06-28.pdf 577,82 KB
LEEDv4 Wood Wool.pdf 587,15 KB
BREEAM_International_compliance_Heraklith.pdf 627,58 KB
EPD - Afbouwpaneel_Panneau de Finition_Decorative Panel.pdf 848,18 KB
EPD_A2 Afbouwpaneel Heraklith.pdf 2.610,20 KB
EPD Heraklith_TektalanA2.pdf 3.468,22 KB

Productbladen

Titel Grootte
Heraklith Productblad_Afbouwpaneel_2020.pdf 267,10 KB
A2 Afbouwpaneel Productblad.pdf 274,68 KB
Basispaneel_Productblad.pdf 323,58 KB
Heratekta_Productblad.pdf 326,78 KB
Herafoam_Productblad.pdf 380,58 KB
Sluitstrip_Productblad.pdf 434,69 KB
Massieve slagplug_Productblad.pdf 474,09 KB
Metaalschroef_Productblad.pdf 508,73 KB
DDS plus Betonschroef_Productblad.pdf 528,23 KB
Tektalan A2 SmartTec Productblad.pdf 605,72 KB
Houtschroef_Productblad NL.pdf 662,50 KB

Verwerkinginstructies

Titel Grootte
Heraklith Verwerkingsinstructies_2021.pdf 2.856,86 KB

Vragen? Wij bellen je terug