Downloads Header Heraklith website.jpg

HERAKLITH ®
DOWNLOADS

Downloads

  Basis Afbouwpaneel A2 Afbouwpaneel Heratekta Herafoam Tektalan A2
ISO 9001 * * * * * *
ISO 14001     *     *
ISO 45001*     *     *
ISO 50001     *     *
OHSAS 18001 *     * *  
Acermi *     * *  
Keymark   * *     *
A+ *     * *  
Zone Verte Excel *     * *  
Blue Angel *     * *  
BREEAM Compliance     *     *
PEFC * * * * * *
EPD * * *     *
CRG       * * *

Algemeen

Titel Grootte
CE - Afbouwpaneel_Panneau de Finition_ Decorative Panel_1163-CPR-0116.pdf 274,72 KB
CE - Heratekta+ - 1136-CPR-0468.pdf 1.093,78 KB
DOP - 4010_HERAFOAM_EN.pdf 117,41 KB
DOP - 4010_HERATEKTA+ [EN].pdf 66,39 KB
DoP 4010_Basispaneel_Afbouwpaneel_EN.pdf 213,29 KB
DoP A2 Afbouwpaneel W4302APCPR_NL.pdf 126,11 KB
DoP Tektalan A2 SmartTec W4302GPCPR_NL.pdf 155,56 KB
ISO 14001 Certificate.pdf 1.600,49 KB
ISO 45001 Certificate.pdf 2.038,29 KB
ISO 50001 Certificate.pdf 1.835,97 KB
ISO 9001 Certificates.pdf 2.021,10 KB
ISO OHSAS 18001 certificats.pdf 526,72 KB
Keymark certificaat A2 Afbouwpaneel.pdf 457,76 KB
Keymark certificaat Tektalan A2 SmartTec.pdf 174,13 KB
SDS_KNAUF_HERAFOAM_2020-09-21.pdf 160,47 KB
SDS_KNAUF_HERATEKTA_2020-09-21.pdf 164,90 KB

Bestekteksten

Titel Grootte
STABU Besteksteksen Heraklith Tektalan A2.pdf 138,12 KB
STABU Bestekstekst Heraklith Massieve Slagplug.pdf 117,10 KB
STABU Besteksten Heraklith Basispaneel.pdf 124,84 KB
STABU bestektekst Heraklith DDS Plus Betonschroef.pdf 106,75 KB
STABU Bestekteksten Heraklith A2 Afbouwpaneel .pdf 155,21 KB
STABU Bestekteksten Heraklith Afbouwpaneel 1.pdf 133,92 KB
STABU Bestekteksten Heraklith Herafoam.pdf 224,89 KB
STABU Bestekteksten Heraklith Heratekta.pdf 242,52 KB

BIM modellen

Titel Grootte
A2 Afbouwpaneel-BIM.zip 2.612,06 KB
Herafoam-BIM.zip 2.664,16 KB
Heratekta+ BIM.zip 2.830,03 KB
Tektalan A2 SmartTec BIM.zip 2.639,47 KB

Catalogus

Titel Grootte
Isolatiecatalogus 2023 met prijzen.pdf 13.352,83 KB
Isolatiecatalogus 2024.pdf 11.757,11 KB

Certificaten brandklasse

 

Titel Grootte
EN 13501-1 Brandklasse - Heratekta+.pdf 432,10 KB
EN 13501-1_A2 Afbouwpaneel Panneau Decorative.pdf 9.776,97 KB
EN 13501-1_Herafoam.pdf 1.818,54 KB
EN 13501-1_Tektalan A2 SmartTec.pdf 3.707,46 KB
EN13501-1 Afbouwpaneel_Basispaneel_DecorativePanel_Basic Panel_PanneaudeFinition-deBase 135,04 KB

Certificaten brandwerendheid

Titel Grootte
A2 Afbouwpaneel - Keymark.pdf 174,13 KB
EN 13501-2_Fire Resistance TektalanA2 SmartTec.pdf 1.022,80 KB
EN13501-2 - 16210B - A2 Afbouwpaneel.pdf.pdf 496,13 KB
EN13501-2 - 16211B - A2 Afbouwpaneel.pdf 444,02 KB
EN13501-2 A2 Afbouwpaneel_Panneau Decoratieve A2.pdf 11.251,93 KB

Certificaten duurzaamheid & milieu

Titel Grootte
A+ - Knauf Fibre - 2018-06-28.pdf 577,82 KB
BREEAM_International_compliance_Heraklith.pdf 627,58 KB
EPD - Afbouwpaneel_Panneau de Finition_Decorative Panel.pdf 848,18 KB
EPD Heraklith_TektalanA2.pdf 3.468,22 KB
EPD_A2 Afbouwpaneel Heraklith.pdf 2.610,20 KB
LEEDv4 Wood Wool.pdf 587,15 KB
PEFC certificaat Heraklith NL.pdf 91,95 KB
PEFC Certificat Heraklith.pdf 86,90 KB
PEFC_FSC_Brochure_Verschillen_met_beleidsverklaring.pdf 250,10 KB
Zone verte excell - Herafoam - 2018-05-23.pdf 352,85 KB
Zone verte excell - Heratekta - 2018-04-24.pdf 375,64 KB
Zone verte excell_ Afbouwpaneel - Panneau de Finition -Decorative Panel.pdf 350,23 KB

Productbladen

Titel Grootte
A2 Afbouwpaneel Productblad.pdf 284,87 KB
Basispaneel_Productblad.pdf 298,54 KB
DDS plus Betonschroef_Productblad.pdf 488,74 KB
Herafoam_Productblad.pdf 320,24 KB
Heraklith Productblad_Afbouwpaneel.pdf 487,89 KB
Heraklith_Kleurcodetabel.pdf 206,16 KB
Heratekta+_Productblad.pdf 972,43 KB
Massieve slagplug_Productblad.pdf 541,11 KB
Productblad Unidrive schroef Heraklith__NL2022.pdf 511,07 KB
Sluitstrip_Productblad.pdf 760,39 KB
Tektalan A2 SmartTec Productblad.pdf 583,36 KB

Verwerkinginstructies

Titel Grootte
Heraklith Verwerkingsinstructies.pdf 4.068,85 KB

Vragen? Wij bellen je terug