Video.png

Heraklith ®

Akoestiek verbeteren met optimale geluidsabsorptie

Geluid en kwaliteit van leven

We worden continu geprikkeld door geluiden. Gewenste, maar ook ongewenste geluiden beïnvloeden de kwaliteit van ons leven. Stemmen moeten soms optimaal verstaanbaar zijn en in andere gevallen juist onverstaanbaar of zelfs onhoorbaar.

Geluidshinder kan gezondheidsklachten veroorzaken zoals slaaptekort, stress, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten. Daarom zoekt u, naast een goede akoestiek, de beste geluidsisolatie voor een optimale woon- en werkomgeving. Heraklith houtwolcementplaten dragen bij aan een goede geluidsomgeving in al deze opzichten.


Heraklith als geluidsabsorptie

Geluidsabsorptie wordt vaak gebruikt om binnen een ruimte galm te beperken of specifieke reflecties of echo’s weg te nemen. Hierdoor verbetert de verstaanbaarheid van spraak en wordt het geluidniveau van (stoor)geluid beperkt. Er zijn uiteenlopende situaties waarbij dit wenselijk is, waarbij Heraklith vaak wordt toegepast in functionele ruimtes zoals werkplaatsen, fabriekshallen, verkeersruimtes, parkeergarages, sportfaciliteiten, stations, tunnels en balkons. Voor meer esthetische toepassingen van houtwolcement verwijzen we u graag naar onze Organic akoestische panelen

In veel van de genoemde typen ruimtes is niet alleen het beheersen van galm en lawaai het doel, maar ook het verstaanbaar maken van een omroepinstallatie of ontruimingsinstallatie een noodzaak. Heraklith is daarbij toepasbaar op plafonds en wanden. 


Heraklith bij geluidsisolatie

Geluidsisolatie wordt op twee manieren bereikt: het terugbrengen van het geluidniveau in de ruimte met de geluidbron door geluidabsorptie (zie hierboven) en het weren van geluid door middel van een scheidingsconstructie. Heraklith speelt in beiden een rol zoals geïllustreerd in het figuur met de auto. Van het invallende geluid (3) wordt een groot deel opgenomen door het geluidabsorptiemateriaal (2), een klein deel wordt terug de ruimte ingestuurd (4) en een klein deel wordt doorgelaten naar de achterliggende constructie of ruimte (1). De totale bijdrage van geluidabsorptiemateriaal op geluidisolatie is vaak enkele dB’s tot ca. 10 dB. Een achterconstructie is aanvullend nodig om voldoende totale geluidsisolatie te krijgen tot bijvoorbeeld 40, 50 dB of meer.

Nagalm afbeelding Heraklith.png


Geluidsaborptiecoëfficiënt

De mate van geluidabsorptie wordt uitgedrukt in een waarde tussen 0 en 1. In de figuur met de auto hierboven is geïllustreerd dat de geluidabsorptiecoëfficiënt bestaat uit de verhouding van de omgezette + doorgevoerde energie (1+2) en de totaal inkomende energie (3). In de praktijk is het aandeel doorgelaten geluid verwaarloosbaar klein (<0.001) en wordt geluidabsorptie volledig gerealiseerd door de houtwolcementplaten die vóór de achterconstructie aangebracht worden.
 

De open vezelstructuur van Heraklith houtwolcementplaten met een speciale akoestisch open verflaag zorgt voor een optimale absorptie van geluidenergie. Hierbij is de dikte van de plaat en een eventueel spouw met of zonder minerale wol bepalend voor de toonhoogte waarop het geluid geabsorbeerd kan worden.


Om dit inzichtelijk te maken worden geluidabsorptiecoëfficiënten gegeven voor verschillende frequentiebanden van 125 t/m 4000 Hz, zie tabellen hieronder. Te zien is dat een dikkere opbouw over het algemeen beter presteert in de lage tonen terwijl de prestatie bij de hoge tonen vrijwel niet verandert. Naast de absorptiewaardes voor verschillende frequentiebanden zijn in de tabellen ook ééngetalsaanduidingen weergegeven die gewogen of gemiddelde waardes aanduiden over een deel van het frequentiegebied: αw (250-4000 Hz), NRC (250-2000 Hz) en SAA (250-2000 Hz).

 

Wilt u in een interieur de akoestiek verbeteren? Kijk dan ook eens naar ons merk Organic. 

Organic

Naast het merk Heraklith ® voert Knauf Insulation het gespecialiseerde merk Organic. Met  Organic voorzien we in de groeiende behoefte aan een goede akoestiek. Organic is specifiek ontwikkeld voor een verbetering van de akoestiek bij binnentoepassingen: kantoren, sportzalen, restaurants, klaslokalen en zelfs thuis. Deze panelen scoren uitstekend op akoestiek verbetering. 

Omdat Organic panelen specifiek voor interieurtoepassingen zijn ontwikkeld, bieden we hier nog meer mogelijkheden in creatief design. De uitvoering van de panelen is eindeloos. Kleuren, print en zelfs 3D- gravering is mogelijk.  
 

Acoustic Happiness
Creative Freedom
All Passion

_P6A1262 - 1000x1500.jpg

GELUIDSABSORPTIEWAARDEn Massieve houtwolplaten
Heraklith

Paneeltype F(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 αw NRC SAA Rapportnummer
1. Beton
2. Heraklith ® [2mm], 25mm
αs (1/1 octaaf) 0,06 0,13 0,27 0,63 0,91 0,66 0,35 0,50 - A 2518-3-RA-001
1. Beton
2. Heraklith ® [1mm], 25mm
αs (1/1 octaaf) 0,08 0,16 0,31 0,60 0,94 0,72 0,35 0,50 - A 2828-2E-RA-001
1. Beton
2. Luchtspouw, 175mm
3. Heraklith ® [2mm], 25mm
αs (1/1 octaaf) 0,21 0,56 0,65 0,52 0,65 0,82 0,60 0,60 - A 2828-2E-RA001
1. Beton
2. Luchtspouw, 135mm
3. Minerale wol, 40mm
4. Heraklith ® [2mm], 25mm
αs (1/1 octaaf) 0,44 0,87 0,27 0,90 0,84 0,95 0,90 0,85 - A 2828-2E-RA001
1. Beton
2. Heraklith ® [2mm], 35mm
αs (1/1 octaaf) 0,09 0,16 0,35 0,81 0,77 0,76 0,40 0,50 - A 2518-3-RA-001
1. Beton
2. Heraklith ® [2mm], 50mm
αs (1/1 octaaf) 0,15 0,33 0,62 0,87 0,75 0,85 0,60 0,65 - A 2518-3-RA-001

GELUIDSABSORPTIEWAARDEn Combi houtwolpaten
Heraklith

Rechtstreekse montage tegen beton

Paneeltype F(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 αw NRC SAA Rapportnummer
Tektalan A2 SmartTec (2 mm), 50 mm αs (1/1 octaaf) 0,20 0,70 1,00 1,00 0,80 0,60 0,80 0,90 0,89 M104343-11
Tektalan A2 SmartTec (2mm), 60mm αs (1/1 octaaf) 0,30 0,90 1,00 0,95 0,80 0,60 0,80 0,95 0,89 M104343-11
Tektalan A2 SmartTec (2 mm), 75 mm αs (1/1 octaaf) 0,55 0,95 0,95 1,00 0,80 0,60 0,80 0,95 0,93 M104343-11
Tektalan A2 SmartTec (2 mm), 100 mm αs (1/1 octaaf) 0,70 1,00 1,00 0,95 0,80 0,65 0,80 0,95 0,96 M104343-11
Tektalan A2 SmartTec (2mm), 125 mm αs (1/1 octaaf) 0,75 0.95 1,00 1,00 0,85 0,65 0,85 0,95 0,94 M104343-11
Tektalan A2 SmartTec (2 mm), 150 mm αs (1/1 octaaf) 0,80 0,95 1,00 1,00 0,85 0,70 0,85 0,95 0,95 M104343-11
Tektalan A2 SmartTec (2 mm), 175 mm αs (1/1 octaaf) 0,75 0,90 1,00 1,00 0,90 0,70 0,85 0,95 0,94 M104343-11
Tektalan A2 SmartTec (2 mm), 200 mm αs (1/1 octaaf) 0,60 0,80 0,95 1,00 0,95 0,80 0,85 0,90 0,92 M104343-11
Tektalan A2 SmartTec (1 mm), 50 mm αs (1/1 octaaf) 0,25 0,75 1,00 1,00 0,95 0,80 0,95 0,95 0,94 M104343-12
Tektalan A2 SmartTec (1 mm), 60 mm αs (1/1 octaaf) 0,30 0,85 1,00 0,95 0,90 0,75 0,90 0,95 0,93 M104343-12
Tektalan A2 SmartTec (1 mm), 75 mm αs (1/1 octaaf) 0,40 1,00 1,00 1,00 0,95 0,75 0,95 1,00 1,02 M104343-12
Tektalan A2 SmartTec (1 mm), 100 mm αs (1/1 octaaf) 0,65 1,00 1,00 1,00 0,95 0,85 1,00 1,00 1,03 M104343-12
Tektalan A2 SmartTec (1 mm), 125 mm αs (1/1 octaaf) 0,75 0,90 1,00 1,00 1,00 0,85 1,00 1,00 0,99 M104343-12
Tektalan A2 SmartTec (1 mm), 150 mm αs (1/1 octaaf) 0,75 0,90 1,00 1,00 1,00 0,85 1,00 1,00 1,02 M104343-12
Tektalan A2 SmartTec (1 mm), 175 mm αs (1/1 octaaf) 0,75 0,95 1,00 1,00 0,95 0,80 1,00 1,00 0,99 M104343-12
Tektalan A2 SmarTec (1 mm), 200 mm αs (1/1 octaaf) 0,60 0,80 0,95 1,00 0,95 0,80 0,95 0,90 0,92 M104343-12
Paneeltype F(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 αw NRC SAA Rapportnummer
Heratekta (2mm), 50 mm αs (1/1 octaaf) 0,05 0,22 0,23 0,26 0,45 0,78 0,30 0,25 0,29 A 3598-4E-RA001
Heratekta (2mm), 100 mm
αs (1/1 octaaf)
0,17 0,29 0,21 0,23 0,41 0,81 0,25 0,25 0,29 A 3598-4E-RA001
Heratekta (2mm), 150 mm
αs (1/1 octaaf)
0,24 0,29 0,20 0,25 0,46 0,84 0,25 0,25 0,30 A 3598-4E-RA001
Paneeltype F(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 αw NRC SAA Rapportnummer
Herafoam (2mm), 50 mm αs (1/1 octaaf) 0,03 0,08 0,22 0,29 0,39 0,75 0,30 0,20 0,24 A 3598-3E-RA001
Herafoam (2mm), 105 mm
αs (1/1 octaaf)
0,04 0,11 0,28 0,20 0,40 0,77 0,30 0,25 0,25 A 3598-3E-RA001
Herafoam (2mm), 150 mm
αs (1/1 octaaf)
0,07 0,19 0,28 0,23 0,43 0,80 0,30 0,25 0,28 A 3598-3E-RA001
Willemspoort_132.jpg

De beste geluidsisolatie

Het kiezen van de beste geluidsisolatie is niet eenvoudig. Daar komen thermische, akoestische en brandveiligheid-gerelateerde bouwvereisten nog eens bovenop. Wilt u weten welk geluidsisolatie materiaal het beste werkt voor uw project? Neem gerust contact met ons op.