Video.png

Duurzaamheid

Heraklith® houtwol, voorop in duurzaam bouwen

Heraklith® houtwolplaten worden louter gemaakt uit duurzaam geproduceerd hout. We gebruiken voor de productie van onze houtwol PEFCTM gecertificeerd hout. Behalve houtwol staan er nog een aantal andere natuurlijke ingrediënten aan de basis van Heraklith houtwolcementplaten:  cement, kalk en water. Zo verzekert u zich met Heraklith houtwolplaten dus van een bijzonder duurzaam product.

 

Over PEFCTM 

PEFCTM (Program for the Endorsement of Forest Certification) is een internationale non-profit organisatie die wereldwijd verantwoord bosbeheer bevordert. Het keurmerk geeft u de zekerheid dat de grondstoffen voor houtproducten afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen. 

Duurzaam bosbeheer is een algemeen erkend, belangrijk en praktisch instrument in de strijd tegen ontbossing en draagt het zorg voor de mensen die van het bos afhankelijk zijn.

 

Grootste keurmerk duurzaam hout


PEFC is het keurmerk met de breedst geaccepteerde milieustandaarden. Wereldwijd is er 304 miljoen hectare PEFC gecertificeerd bos en 195 miljoen hectare FSC® gecertificeerd bos. PEFC is daarmee veruit het grootste keurmerk voor duurzaam bosbeheer. Overigens is een deel van de bossen dubbel gecertificeerd.

 

Kiezen voor PEFC past niet alleen in het Heraklith duurzaamheidsbeleid, maar sluit ook aan op MVO-uitgangspunten en bij uw keuze voor PEFC voldoet u dan ook aan de inkoopcriteria van de Rijksoverheid voor Duurzaam Inkopen. 
 
Wij geven graag advies over welke Heraklith houtwolplaten u kunt toepassen in projecten die gecertifceerd worden met het BREEAM-NL of WELL keurmerk. . 

 

 

res_duurzaam bos.jpg
web KIO_over ons.jpg
web KIO_over ons.jpg

Milieuproductverklaring (EPD)


We stellen onze klanten de Environmental Product Declarations (EPD's) ter beschikking voor onze massieve houtwolplaten. Onze EPD's  zijn gebaseerd op een volledige Life Cycle Assessment (LCA) die door onze fabrieken wordt uitgevoerd. Zo kunnen we het voordeel van het gebruik van hout als grondstof in combinatie met het bindmiddel kwantificeren en de milieu-impact van het product nauwkeurig beoordelen.


De levenscyclusanalyse (LCA) van elk product is gebaseerd op de milieueffecten, zowel binnen als buiten de productieomgeving. Het wordt beoordeeld "van wieg tot graf". Voor onze houtwol isolatieplaten omvat de LCA de impact van grondstofwinning voor de productie van de panelen (inclusief  tal van bijkomende processen, transport en energieverbruik), productie, transport naar de bouwplaats en scenario's rond het levenseinde.

 

De volledige LCA-resultaten worden vermeld in een Environmental Product Declaration (EPD). De resultaten die zijn vermeld in een Heraklith EPD met betrekking tot de LCA van houtwolisolatie, hebben betrekking op alle productievestigingen en zijn gebaseerd op het gebruik van houtwolpanelen in toepassingen zoals ondergrondse parkeergarages, kelderplafonds en wanden.

DOWNLOADS - Certificeringen

Titel Grootte
A+ - Knauf Fibre - 2018-06-28.pdf 577,82 KB
BREEAM_International_compliance_Heraklith.pdf 627,58 KB
EPD - Afbouwpaneel_Panneau de Finition_Decorative Panel.pdf 848,18 KB
EPD Heraklith_TektalanA2.pdf 3.468,22 KB
LEEDv4 Wood Wool.pdf 587,15 KB
PEFC certificaat Heraklith NL.pdf 91,95 KB
PEFC Certificat Heraklith.pdf 86,90 KB
PEFC_FSC_Brochure_Verschillen_met_beleidsverklaring.pdf 250,10 KB
Zone verte excell - Herafoam - 2018-05-23.pdf 352,85 KB
Zone verte excell - Heratekta - 2018-04-24.pdf 375,64 KB
Zone verte excell_ Afbouwpaneel - Panneau de Finition -Decorative Panel.pdf 350,23 KB

Duurzaam bouwen

Het beoordelen van de duurzaamheid van bouwmaterialen is niet eenvoudig.
Wilt u houtwol toepassen en heeft u nog vragen over de duurzaamheid van houtwol als bouwmateriaal? 
Neem gerust contact met ons op.