Video.png

Heraklith®
Brandwerende isolatie

Wat is brandwerende isolatie?

Brandwerende isolatie heb je in verschillende soorten en maten. Hoewel het Nederlandse Bouwbesluit nog geen bijzonder hoge eisen stelt aan brandveiligheid, is het enorm van belang om kwalitatief hoogwaardig materiaal te gebruiken. De keuze in isolatie kan tijdens een brand het verschil tussen leven en dood zijn. Heraklith produceert daarom ook goed brandwerend materiaal. 

Waarom is brandwerende isolatie belangrijk?

Na elke grote brand is brandveiligheid een item dat terugkomt in het nieuws. Zembla besteedde in 2018 nog een uitzending aan brand gerelateerd aan de toepassing van isolatiematerialen in de bouwpraktijk. 

De intense hitte van een brand zorgt er niet alleen voor dat materiaal verbrand, maar het kan ook schade toebrengen aan de (draag)constructie van een gebouw. Dat levert direct gevaar voor de gezondheid en veiligheid van de bewoners of gebruikers van het gebouw. 

Het is dan ook belangrijk dat constructiematerialen gebruikt worden die niet brandbaar zijn en niet of zo min mogelijk bijdragen aan het verspreiden van een brand. We hebben het dan vooral over de brandklasse en brandwerendheid.

Omdat de meeste slachtoffers bij een brand vallen door rookontwikkeling, is het van belang ook te kijken naar rookklasse en druppelvorming.

 

Brandveiligheid.jpg

Brandwerend isolatiemateriaal

Brandwerend isolatiemateriaal is er in verschillende varianten. Om schade en risico's bij brand te voorkomen heeft Heraklith brandwerende isolatieplaten ontwikkeld. Dit zijn bijvoorbeeld het A2 Afbouwpaneel en de Tektalan A2, een combinatie van houtwol en steenwol.

Deze houtwolplaten bieden een constructie een goede brandweerstand. Door de constructie optimaal te beschermen, blijft de veiligheid van de bewoners of gebruikers van het gebouw gewaarborgd. Vooral in vluchtroutes en openbare verblijfruimtes is brandveiligheid van groot belang. 

Bovendien smelten de houtwolplaten niet, is er geen druppelvorming (D0) en is er in geval van een brand slechts zeer geringe rookontwikkeling (S1).
 

Meer weten over de terminologie van brandveiligheid? 
Terminologie brandveiligheid
Brandveiligheid.jpg

Brandveilig afbouwen met houtwol

Heraklith loopt voorop met een uitstekende brandklasse en brandweerstand voor houtwolcementplaten. We adviseren u graag over  de juiste montage en bevestigingsmiddelen bij brandwerende toepassingen. Heeft u toch nog vragen welke isolatie materiaal het beste werkt voor uw project? Neem gerust contact met ons op.