Video.png

Terminologie brandveilige isolatie houtwol

Brandveiligheid terminologie

 

Er zijn verschillende criteria waar u op moet letten bij brandveiligheid van isolatiematerialen en constructie elementen:

  • Brandweerstand
  • Brandklasse
  • Rookvorming
  • Druppelvorming

 

Vergelijk je bouwmaterialen op deze criteria, dan reageren bouwmaterialen verschillend in het geval van een brand. Hoe materialen op al deze criteria samen scoren, bepaalt in hoeverre je over een brandveilig materiaal kunt spreken. 

 

Brandweerstand

Bij de brandweerstand kijken we naar hoe bouwdelen, die op een bepaalde manier geïnstalleerd zijn, zich gedragen bij een brand. Dit is anders dan de brandklasse waar we juist kijken naar de individuele eigenschappen van materialen. De brandweerstand omschrijft de periode waarvoor een constructie bestand is tegen blootstelling aan een vuurbelasting met behoud van vorm en functie.

Ook de brandweerstand wordt uitgedrukt in verschillende klassen. Wanneer een materiaal 30 minuten bestand is tegen blootstelling aan vuur, wordt dit uitgedrukt in REI30. REI staat voor:

 

  • Draagvermogen (R) (hoe behoudt het bouwdeel zijn draagvermogen)
  • Integriteit (E)  (waar stopt de verspreiding)
  • Thermische isolatie (I)  (hoe wordt de temperatuurstijging aan de andere kant van het bouwdeel beperkt)

 

De meeste slachtoffers bij een brand vallen echter niet doordat ze in aanraking met vlammen komen, maar door rookvergifting. Het is bij de keuze van toe te passen bouwmaterialen dan ook belangrijk dat niet alleen gekeken wordt naar de brandklasse, maar ook naar de rookvorming en druppelvorming.

 

Brandklasse A1, A2 en B

Maar wat is een brandklasse van materialen precies? Deze term beschrijft de brandbaarheidskenmerken van bouwmaterialen. Het zijn de eigenschappen van het bouwmateriaal zelf. Zo heeft de onbeklede glaswol en minerale wol van Knauf Insulation de Euro Brandklasse A1.

Heraklith levert houtwolcementplaten in brandklasse A2 en brandklasse B. Op al onze productbladen vind je de brandklasse vermeld en ook de classificering voor rookontwikkeling en druppelvorming.

Houtwolplaten met brandklasse A2 zijn praktisch onbrandbaar (A2). Houtwolplaten met een brandklasse B zijn heel moeilijk brandbaar (B), zoals hieronder te zien is:

 

Brandklasse A1, A2 en brandklasse B 

A1 Niet - brandbaar
A2 Praktisch niet - brandbaar
B Heel moeilijk brandbaar
C Brandbaar
D Goed brandbaar 
E Zeer brandbaar
F Uiterst brandbaar, niet getest

Rookvorming van isolatie

Rookvorming is onderverdeeld in verschillende klassen. De houtwolcementplaten van Heraklith vallen in de klasse S1 : geringe rookontwikkeling. 
De rookklassen zijn als volgt verdeeld: 

Rookklasse
S0: geen rookvorming
S1: geringe rookvorming
S2: gemiddelde rookvorming
S3: sterke rookvorming

 

Druppelvorming isolatie

Druppelvorming vormt een gevaar omdat brandende delen kunnen vallen en daardoor eerder brandwonden kunnen ontstaan. Heraklith levert houtwolplaten zonder druppelvorming. Deze vallen in druppelklasse D0. 

Druppelklasse

D0: geen productie van brandende delen
D1: delen branden korter dan 10 seconden
D2: delen branden langer dan 10 seconden 

Brandveilig afbouwen met houtwol

Heraklith loopt voorop met een uitstekende brandklasse en brandweerstand voor houtwolplaten. We adviseren u graag over  de juiste montage en bevestigingsmiddelen bij brandwerende toepassingen. Heeft u toch nog vragen welke isolatie materiaal het beste werkt voor uw project? Neem gerust contact met ons op.