Header Valley Amsterdam.jpg

Valley,
Amsterdam

 

Wonen, werken en genieten van het stadsleven.

 

Challenge. Create. Care.

Valley is een plek waar mensen straks wonen, werken en genieten van het stadsleven. In het hart van de Amsterdamse Zuidas verrijst een mix van kantoren, een culturele expositieruimte, winkels, parkeergelegenheid en appartementen.

 

Valley is een nieuwe vorm van stadswonen waar het beste van twee werelden samenkomt: het stadsleven en de natuurlijke omgeving. Heraklith en Knauf Insulation mochten op verschillende plekken een bijdrage leveren aan deze kwalitatief hoogwaardige gebouwen.

 

Opdrachtgever : RJB Groep

Architect: Winy Maas van MVRDV

Aannemer: Boele & van Eesteren en G&S Bouw


Valley - Amsterdam plafond.jpg

Challenge.

Bij het ontwerpen van Valley te Amsterdam is er gekeken naar duurzaamheid + lekker wonen en werken. Hierbij was het voor de opdrachgever een vereiste dat alle materialen hoog scoren op duurzaamheid. De mensen die er werken, wonen of bezoek komen moeten zich erg comfortabel voelen.

Valley - Amsterdam buitenaanzicht.jpg

Create.

De oplossing werd gevonden in Heraklith houtwol combipanelen en de Naturoll 032 van Knauf Insulation. De houtwolplaten Heratekta & Herafoam zijn gebruikt als thermische en brandveilige isolatie (Euro brandklasse B). De Naturoll 032 glaswolisolatie wordt gemaakt met ECOSE Technology, een natuurlijk bindmiddel wat bijdraagt aan de duurzame karakter van het gebouw.

Valley Amsterdam houtwol.jpg

Care.

Specifiek voor projecten in drukke binnensteden of op locaties met weinig opslag is het mogelijk een leverschema af te spreken. We bezorgen dan in samenspraak met de afbouwer de benodigde hoeveelheid houtwolcementplaten. Daarnaast worden alle voor Heraklith houtwolplaten gemaakt uit 100% PEFC gecertificeerd hout.Vragen? Wij bellen je terug