Via deze website wordt ons huidige productassortiment weergegeven en kunt u contact opnemen om bijvoorbeeld meer informatie over onze producten te krijgen. U kunt zich ook inschrijven voor onze nieuwsbrief zodat we u op de hoogte kunnen houden van alle actualiteiten rond onze producten en onze dienstverlening.

 

De bescherming van persoonsgegevens staat bij Knauf Insulation hoog in het vaandel. Omdat Heraklith een geregistreerd handelsmerk van Knauf Insulation is, informeren wij u via deze privacyverklaring  over ons privacybeleid en over de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, verwerken en beschermen. De verwerking gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen niet van dit privacybeleid afwijken, tenzij u ons daartoe uitdrukkelijk toestemming geeft. Binnen deze website verzamelen we alleen gegevens voor zover dit technisch noodzakelijk is. Deze gegevens worden onder geen beding doorverkocht of ter beschikking gesteld aan derden.

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

 

Knauf Insulation B.V.
Dakota 7, 5126 RL Gilze
KvK-nummer: 20038161
E-mail: [email protected]
Telefoon: +31 (0) 162 42 12 45

 

Verzamelen van gegevens

 

Direct Marketing

Knauf Insulation zal uw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing en informatievoorziening over de dienstverlening en producten van het merk Heraklith die naar ons oordeel voor u interessant zouden kunnen zijn. Dit doen wij op basis van uw toestemming hiertoe, zoals wanneer u  zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, wanneer u een account aanmaakt of om klantenservice te kunnen bieden. Hierbij zullen we vragen om uw voor- en achternaam, uw e-mailadres, functie en bedrijfsnaam.

 

Wij maken ook gebruik van cookies om de functionaliteit van de website te waarborgen, om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te meten en, indien u hiervoor toestemming verleent, uw surfgedrag te analyseren.

 

U bent niet verplicht om deze gegevens te verstrekken. Indien u daar niet toe bereid bent, dan kan dit ervoor zorgen dat u bijvoorbeeld geen account kunt aanmaken op onze website, of dat onze klantenservice niet optimaal is.

 

Cookies

Wij maken ook gebruik van cookies om de functionaliteit van de website te waarborgen, om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te meten en, indien u hiervoor toestemming verleent, uw surfgedrag te analyseren.
Een cookie is een klein informatiebestand dat bij het eerste bezoek aan onze website door uw webbrowser op (de harde schijf van) uw computer of andere apparatuur wordt geplaatst. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Zodra u onze website opnieuw bezoekt, wordt de informatie die in deze cookie is opgeslagen weer naar uw webbrowser gestuurd. U kunt via de instellingen van uw webbrowser aangeven dat u cookies wilt weigeren of verwijderen. In dat geval is het mogelijk dat het gebruik van de website beperkt wordt. Wij gebruiken de volgende cookies:

Lees onze cookie statement

 

Verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden enkel ontvangen, verzameld en verwerkt door Knauf Insulation B.V. Deze persoonsgegevens worden enkel verwerkt op basis van uw toestemming, uitvoering van een eventuele overeenkomst of op basis van een gerechtvaardigd belang.

 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Het versturen van onze nieuwsbrief, wanneer u zich hiervoor inschrijft, om u op de hoogte te houden van de actualiteiten omtrent onze producten en diensten of nieuwe producten en diensten die naar ons oordeel voor u interessant zouden kunnen zijn;
  • Het opnemen van contact, zoals het beantwoorden van vragen;

 

De persoonsgegevens, die door ons worden verzameld en verwerkt, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doeleinde waarvoor ze verwerkt worden.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich via onze website aanmelden voor onze nieuwsbrief. U ontvangt dan informatie over onze actualiteiten en over nieuwe producten. U kunt zich voor deze nieuwsbrief altijd weer afmelden door te klikken op de afmeldingslink onderaan in elke nieuwsbrief. U kunt zich op elk later moment ook weer terug inschrijven via de website. U ontvangt na inschrijving altijd nog een extra mail om te bevestigen dat u zich aan wilde melden voor onze nieuwsbrief. Een zogenaamde dubbel opt-in. 
 

Gebruik van de Hubspot services

De nieuwsbrief wordt verstuurd via "Hubspot", een platform voor de verzending van nieuwsbrieven van de Amerikaanse leverancier HubSpot, Inc. Hubspot is gevestigd aan 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141 USA.

 

De e-mailadressen van onze nieuwsbriefontvangers, evenals hun andere gegevens die worden beschreven in het kader van deze informatie, worden opgeslagen op Hubspot servers. Hubspot gebruikt deze informatie voor het verzenden en analyseren van de nieuwsbrieven namens Knauf Insulation B.V. Bovendien kunnen deze gegevens door Hubspot worden gebruikt voor het optimaliseren of verbeteren van hun eigen diensten, waaronder de technische optimalisatie van de verzending en presentatie van de nieuwsbrief, of voor economische doeleinden om te bepalen uit welke landen de ontvangers komen. Hubspot maakt echter geen gebruik van de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers om persoonlijk contact met hen op te nemen of om informatie door te geven aan derden

 

We vertrouwen op de betrouwbaarheid, IT en databeveiliging van Hubspot. Hubspot is gecertificeerd volgens de 'Privacy Shield'-overeenkomst tussen de VS en de EU en is daardoor verplicht zich te houden aan de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming. Hubspot verbindt zich ertoe de gegevens van onze gebruikers te beschermen, de gegevens uitsluitend in overeenstemming met de privacyregels voor gegevens te verwerken en niet door te geven aan derden. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we je graag naar het Privacy Statement van Hubspot.

 

 

Gebruik van sociale plugins 

Facebook

Onze websites maken gebruik van de social share-functie ("plugins") van het sociale netwerk Facebook.com, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., Palo Alto, USA ("Facebook"). De plugins zijn herkenbaar aan een Facebook-logo.

 

Wanneer u onze websites bezoekt, worden deze aanvankelijk gedeactiveerd. De plug-ins worden pas geactiveerd als u op de daarvoor bestemde knop drukt. Door deze activering wordt een verbinding met Facebook tot stand gebracht en verklaart u zich akkoord met de overdracht van uw gegevens aan Facebook. Als u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook het bezoek aan uw account koppelen. Als u op de betreffende knop drukt, wordt de betreffende informatie door uw browser rechtstreeks aan Facebook doorgegeven en daar verwerkt.

Informatie over de omvang en het doel van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals over uw rechten en de instellingen die u kunt uitvoeren om uw privacy te beschermen, vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Facebook. Als u niet wilt dat Facebook via onze website gegevens over u verzamelt, moet u zich bij Facebook uitloggen voordat u onze website bezoekt.

 

LinkedIn

Onze website integreert plugins van het sociale netwerk LinkedIn van LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (hierna te noemen "LinkedIn"). U kunt de LinkedIn Plugins herkennen aan het LinkedIn logo op onze site (witte "in" op blauwe achtergrond). Om ongewenste gegevensoverdracht te voorkomen, zijn de plugins op deze website standaard gedeactiveerd. Door op het betreffende symbool te klikken wordt de plugin geactiveerd en kunnen gegevens aan de aanbieder worden doorgegeven. Door het activeren van de plugin wordt een verbinding tussen uw browser en de server van LinkedIn tot stand gebracht. De plugins kunnen natuurlijk op elk moment gedeactiveerd worden.

Wanneer de plug-in is geactiveerd, ontvangt LinkedIn informatie zoals uw IP-adres, een melding dat u onze site hebt bezocht en andere browser-gerelateerde informatie. Als u op de LinkedIn-knop ("Share Button") klikt terwijl u op uw LinkedIn-account bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze pagina's aan uw LinkedIn-profiel koppelen. Hierdoor kan LinkedIn het bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door LinkedIn. Details over het verzamelen van gegevens (doel, omvang, verdere verwerking, gebruik) evenals uw rechten en instellingsmogelijkheden vindt u in de informatie over gegevensbescherming van LinkedIn.

 

 

Beveiligings- en opslagmaatregelen

Knauf Insulation neemt de bescherming van jouw gegevens serieus een neemt passende maatregelen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarnaast heeft het door ons ingeschakelde ICT bedrijf passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het benodigde beveiligingsniveau van de persoonsgegevens te waarborgen.  Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact op met data protection officer via [email protected].

 

Uw rechten ten aanzien van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van de hiervoor omschreven doeleinden. Ten aanzien van deze verwerking kunt u de volgende rechten uitoefenen, door uw verzoek hiertoe te richten aan [email protected], of door uw verzoek te verzenden via het contactformulier op onze website:
recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens, en het recht op inzage van uw persoonsgegevens zoals deze door ons worden verwerkt. 

 

  • recht om de bij ons beschikbare persoonsgegevens te corrigeren of – indien de gegevens onvolledig zijn – deze aan te vullen, rekening houdende met het doeleinde van de verwerking.
  • recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen, bijvoorbeeld als deze gegevens niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld.
  • recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, indien a) uw persoonsgegevens niet juist zijn, b) de verwerking onrechtmatig is, c) u uw persoonsgegevens nodig hebt ten behoeve van een rechtsvordering of d) ju bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en er een belangenafweging loopt.  
  • recht op gegevensoverdraagbaarheid, om de door uw verstrekte persoonsgegevens in een elektronisch bestand te verkrijgen, en om deze (eventueel door ons, indien dit technisch mogelijk is) aan een ander over te dragen.
  • recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens met uw specifieke situatie verband houdende redenen. U hebt daarnaast het recht op bezwaar tegen verwerking ten behoeve van aan u gerichte marketing.

 

Na ontvangst van uw verzoek, zullen wij u via e-mail zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen één maand, informeren of aan dit verzoek zal worden voldaan. Indien uw verzoek wordt geweigerd, zullen wij de redenen hiervoor schriftelijk (per e-mail) mededelen.

 

Indien uw verzoek wordt afgewezen, zullen wij de redenen voor deze afwijzing schriftelijk (per e-mail) aan u mededelen. Indien u bezwaar hebt tegen deze afwijzing, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, of een verzoekschriftprocedure starten bij de rechter.

 

Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking, kunt u daarnaast te allen tijde uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens intrekken. Wij zullen dan de verwerking die is gebaseerd op uw toestemming staken. Dit laat echter de verwerking op basis van de toestemming vóór deze intrekking, onverlet.

 

Wijziging privacy statement

Wij kunnen op elk moment ons privacybeleid wijzigen, en zullen deze wijzigingen en ons meest recente privacy statement op onze website www.heraklith.nl publiceren. Jouw persoonsgegevens worden alleen verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid dat gold ten tijde van het verzamelen van deze persoonsgegevens.

 

Om ervoor te zorgen dat je een prettige webervaring hebt, gebruiken we cookies op onze website

Door verder binnen onze website te klikken ga je akkoord met onze cookies. Akkoord! Meer informatie.