ID_4654_ki_Ooosterhout_066.JPG

Heraklith verwerkingsinstructies

ALLES OVER DE VERWERKING VAN ONZE HOUTWOLCEMENTPLATEN

Algemene richtlijnen verwerken houtwol

We geven op deze pagina eerst algemene tips en richtlijnen voor de verwerking van Heraklith houtwolcementplaten. Lees deze goed door en volg deze richtlijnen op als onderdeel van onze garantievoorwaarden.

Algemene richtlijnen houtwol verwerken

 • Heraklith houtwolcementplaten zijn voorzien van nationale en internationale certificaten. Je vindt deze op de pagina downloads
 • Op basis van onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, geven we enkel garantie op geleverde houtwolplaten en bevestigingsmiddelen als je alle richtlijnen in onze verwerkingsinstructies opvolgt. Zorg er dus voor dat je deze richtlijnen gebruikt en aan kunt tonen dat je deze gebruikt hebt bij de verwerking.
 • We verpakken onze houtwolplaten op pallets met beschermhoeken en een etiket met de benodigde productinformatie. Zo weet je precies welke plaat je moet verwerken en kun je de bijbhorende instructies eenvoudig terugvinden. 

Levering houtwolplaten

Als we de houtwolplaten op het werk leveren moet de vrachtbrief altijd worden ondertekend. Niet alleen het tijdstip van levering wordt vermeld, maar ook de hoeveelheid geleverde producten en de kwaliteit. Doe een visuele schadecheck en meldt eventuele zichtbare schade of andere onregelmatigheden altijd. Als schade niet bij de aflevering vermeld wordt, vervalt alle mogelijke aansprakelijkheid van Knauf Insulation voor transportschade. 

Opslag, bescherming en acclimatisering

 • Voor montage moeten houtwolplaten minimaal 48 uur acclimatiseren in de ruimte waar ze worden gemonteerd in de temperatuur die in de eindsituatie aanwezig zal zijn. 
 • Verwijder voor het acclimatiseren de verpakking.
 • Bescherm de houtwolplaten tijdens acclimatisatie tegen directe vochtinvloeden zoals regen- en lekwater. 
 • Sla houtwolplaten altijd horizontaal op. Gebruik de aangeleverde pallet of plaats de houtwolplaten haaks op 3 houten balkjes.

Toepassing van houtwolcementplaten 

Heraklith houtwolplaten zijn mineraalgebonden. U kunt de houtwolplaten toepassen in binnen- en semi-buitentoepassingen. Voorbeelden van semi-buitentoepassingen zijn: parkeergarages, onderzijden van balkons en overkragingen van gebouwdelen. Heraklith houtwolcementplaten mogen niet direct blootgesteld worden aan (regen)water. Twijfelt u over een toepassingsgebied? Neem dan altijd eerst even contact op met onze afdeling Customer Service. 

Toleranties

We produceren onze houtwolplaten conform de Europese norm EN 13168 en de daarin vermelde toleranties. De toleranties kunnen per houtwpolplaat anders zijn. Je vindt de toleranties voor elk type plaat terug op onze productbladen. Alle productbladen zijn te vinden op de productpagina's of binnen downloads

Gewicht houtwolplaten

Het gewicht van de massieve houtwolplaten is afhankelijk van het type en de dikte. Het gewicht per vierkante meter vindt u terug op de productbladen van elke type houtwolplaat. Ga voor de productbladen naar onze pagina downloads

Verwerkingsinstructies houtwol 

De verwerking en correcte montage van houtwolplaten hebben we gedetailleerd uitgewerkt in onze verwerkingsinstructies. U leest hierin alles terug over de bevestigingspunten en bevestigingsverbanden per type ondergrond en type houtwolplaat. Download de verwerkingsinstructies voor de specfieke richtiljnen voor de verschillende panelen en bevestigers.  

 

Algemene richtlijnen voor het verwerken van houtwol

8_1 Icon natuurlijke ventilatie.jpg

Gebruik zo mogelijk natuurlijke ventilatie tijdens de installatie om het stofniveau tot een minimum te beperken.  

 


8_1 Icon Beperk rechtstreeks contact met de huid.jpgBeperk rechtstreeks contact met de huid om mechanische prikkeling te voorkomen. Draag in stoffige omgevingen geschikte mondkapjes.  

 8_1 Icon veiligheidsbril.jpgDraag tijdens het werken boven schouderhoogte of in stoffige omgevingen altijd een veiligheidsbril.  

 

 

8_1 Icon Reinigen.jpgSpoel de huid met koud water na contact met houtwol of steenwol om het effect van mechanische prikkeling te verminderen. 

 

 

8_1 Icon Afzuigaparatuur.jpg
Gebruik waar mogelijk afzuigapparatuur om de stofniveaus tot een minimum te beperken. 

 

 

8_1 Icon Afval weggooien.jpg


Gooi overtollig materiaal weg volgens de plaatselijke voorschriften. 

Beschadigde houtwolpanelen

Monteer nooit beschadigde houtwolplaten. Ziet u fouten of beschadigingen, die waarschijnlijk tijdens productie zijn onstaan, tijdens de verwerking dan moeten de werkzaamheden onmiddelijk worden gestaakt. Voorkom verdere schade en stel de ongeopende, originele verpakkingen veilig.

Meld de schade direct aan de verkopende partij waarbij u de houtwol besteld heeft. Zij kunnen in overleg met u bepalen wat de juise volgende stap is.

Hanteren van houtwolplaten

 • Neem de houtwolplaten met een kantelbeweging van de pallet af.
 • Veeg losse houtwol vezels en/of stof af met een zachte borstel.
 • Werk altijd met schone handen en met schoon gereedschap.
8_3 Hanteren panelen.jpg

Legrichting houtwolcementplaten

De houtwolcementplaten worden in hun productierichting op de pallet gestapeld en moeten ook in die richting verwerkt worden. Gebruik houtwolplaten bij voorkeur met een schuine kant (facet) en werk in een halfsteens verband. We leggen bij de verschillende pagina's van de producten uit welke verbanden u dient te hanteren per type paneel en ondergrond.  

Zaagadvies

8_5 Icon Tafelzaag.jpgTafelzaag

 • Zaag met zichtzijde van de panelen naar boven gericht
 • Aanbevolen zaagblad: Carbide ("widia" blad)


 

8_5 Icon Handzaag.jpgHandzaag

 • Zaag met zichtzijde van de panelen naar boven gericht
 • Vertanding zaagblad moet geschikt zijn voor het hout

 

 

8_5 Icon Cirkelzaag (draairichting voorwaarts).jpgCirkelzaag (draairichting voorwaarts)

 • Gebruik altijd een geleiderail
 • Zaag met zichtzijde van de panelen naar boven gericht

 

 

 

8_5 Icon Cirkelzaag (draairichting achterwaarts).jpgCirkelzaag (draairichting achterwaarts)

 • Gebruik altijd een geleiderail
 • Zaag met zichtzijde van de panelen naar onder gericht

Doorvoeringen door een houtwolplaat

Voor behoud van de geteste brandclassificatie en
brandweerstand, is het essentieel dat alle
doorvoeringen professioneel worden afgedicht.
Denk hierbij o.a. aan de volgende situaties:

 • Buisdoorvoeren van werktuigbouwkundige installaties
 • Kabel- en kabelgoot doorvoeringen
 • Losse gaten tussen de panelen 

Informeer bij een erkend specialist of de leverancier van de kabelgoten of installaties naar de oplossingsmogelijkheden.

9 Doorvoering.jpg

Gekleurde houtwolplaten

Elke Heraklith houtwolplaat is uniek. Houtwol geeft 
het paneel een kenmerkende open vezelstructuur.  Vooral bij fabrieksmatig aangebrachte kleuren die een contrast vormen met de natuurlijke kleur van hout, zal de kleur van de houtwol onder bepaalde zichthoeken zichtbaar blijven. Dit is inherent aan het proces en dit natuurproduct. Een 100% dekkingsgraad kunnen wij dan ook niet garanderen.

Bovendien is het praktisch onmogelijk om
contrasterend gekleurde panelen zonder stof- of
zaagschade te monteren. Wij adviseren dan ook
altijd om gekleurde panelen na montage bij te
werken of over te spuiten met water gedragen
acrylaatverf. De kosten voor overspuiten van de
panelen zijn voor uw eigen rekening.

Heraklith plaatst, indien benodigd, een beschermende folie tussen de panelen om de houtvezels tegen beschadiging te beschermen.
Laat deze folie zo lang mogelijk tussen de panelen
zitten om beschadiging van de vezels te voorkomen.

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in
acht als u gekleurde Heraklith houtwolplaten gaat monteren:

 • Verplaats altijd per twee panelen, met de zichtzijde op elkaar en houd de door ons aangebrachte beschermende folie ertussen, om beschadigingen te voorkomen.
 • Neem de panelen met een kantelbeweging af van de pallet.
 • Gebruik bij het monteren altijd schone en droge handschoenen. Vieze en/of transpirerende handen kunnen vlekken geven op de afwerklaag.
 • Verwerk de panelen zo snel mogelijk na verplaatsing.
10 Gekleurde panelen.jpg

Onderhoud en reinigen Heraklith houtwolplaten

Heraklith houtwolplaten zijn eenvoudig te reinigen met een zachte borstel of met luchtcompressie. Reinig houtwolcementplaten nooit met water.

Voorkomen vochtplekken

Houtwolpanelen zijn vochtongevoelig. Maar de verflaag die wij in onze fabrieken aanbrengen kan bij contact met water bruin verkleure. Dit komt doordat in het ingedrongen water pigmenten uit het hout zijn opgelost die worden getransporteerd naar de zichtzijde.  

U kunt dit oplossen door:

 • Water in de panelen te voorkomen door goede detaillering, bescherming en verwerking volgens onze voorschriften.
 • Platen na droging heel licht op te schuren met fijn schuurpapier (korrel 80).
 • Kleine vochtplekken kunt u licht bijspuiten met Herapaint in dezelfde RAL-kleur.
 • Voor serieuze vochtplekken adviseren wij u om een isolerende laag (primer) aan te brengen en vervolgens de houtwolplaten over te schilderen. 

Specifieke kennis

Hoewel we uitvoerige verwerkingsinstructies hebben uitgewerkt voor de montage van Heraklith houtwolpanelen, moet de verwerkende partij  over voldoende gespecialiseerde kennis over het verwerken van dergelijke producten beschikken om de verwerkingsinstructie ook op de juiste wijze te kunnen toepassen.
 

Het op een correcte wijze verwerken van de houtwolpanelen is de volledige verantwoordelijkheid van de verwerkende partij en Knauf Insulation kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor een eventuele onjuiste verwerking.

 

Richtlijnen per type paneel en ondergrond 

Download onze verwerkinginstructies om te zien welke richtlijnen er gelden voor de voor jouw project gekozen houtwolcementplaat. Je leest hier ook in hoe je bevestigt tegen een bepaalde ondergrond; denk aan de montage van houtwolcementplaten direct tegen beton, op een houten rachelwerk of metalen profielen. Bovendien geven we richtlijnen over het aantal te gebruiken bevestigers. 

Alle expertise over de verwerking van houtwol

Onze website biedt een heleboel informatie. Maar heeft u na het lezen hiervan nog vragen over de bevestiging op een bepaald type ondergrond, een houtwolplaat of over onze bevestigingsmiddelen? 

Aarzel niet en neem gerust contact met ons op.